ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi)
10 Mayıs 2018


 

ERCP, safra yollarında ve pankreas kanalında darlık veya tıkanıklık oluşturarak safra yollarında iltihap (kolanjit), pankreas iltihabına (pankreatite) sebep olabilecek taş, tümör veya kronik iltihap gibi hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılır. Girişim videoendoskpik bir cihaz kullanılarak yapılır. İşleminin 20 dakika ile bir saat arasında değişen kısa sürede gerçekleştirilmektedir. İşlemden önce hasta muayene edilir ve yapılması gerekli testler (tam kan sayımı, protrombin zamanı gibi) ve eğer hastaya özel bir durum varsa ona yönelik gereken testleri yapılır. ERCP yapılacak kişinin işlem öncesi en az 8 saat aç olması gerekir. Ayrıca Aspirin, Kumadin gibi kanı sulandıran ilaç kullanımı varsa işlemden bir hafta önce kesilmelidir. ERCP,hasta röntgen masasında sol yan pozisyonda yatırılarak yapılır. İşlem öncesi hastanın endoskopu rahat yutabilmesi için boğazına lokal anestezik sprey sıkılır ve damar yolundan sakinleştirici ve ağrı kesici ilaçlar verilir. Böylece işlem sırasında hasta uyku halinde olmasına rağmen bilinç açık olup gerektiğinde iletişim kurulabilir. Ortalama işlem süresi 20-60 dakikadır. Sedasyon yapılan hastaya yandan görüşlü endoskopla ağızdan girilir. Duodenoskop denen bu özel endoskop onikiparmak barsağın ikinci kısmına geçiş ile safra yollarının barsağa açıldığı bölgenin görüntülenmesini sağlar.Endoskopla yemek borusu ve mide geçildiktan sonra onikiparmak barsağına ulaşılır. Burada ana safra kanalı ve pankreas kanalının barsağa açıldığı yer olan papilla bulunur. Papillanın ucundaki küçük delikten ince bir kanül geçirilerek kontrast madde enjeksiyonu yapılır ve bu şekilde safra yolları ile pankreas kanalı görüntülenerek filmleri çekilir. Görüntülenen safra yollarında veya pankreas kanalındaki bazı patolojiler aynı seansta tedavi de edilebilir. ERCP sırasında safra yollarında taş, çamur, darlık saptanması durumunda ana safra kanalının bağırsağa açıldığı yer olan papilla ağzı, duodenoskop adı verilen özel endoskop içinden geçen özel bir aletle kesilerek genişletilir. Bu işleme endoskopik sfinkterotomi denir. Kesilerek genişletilen bu papilla ağzından özel kateterler geçirilerek safra yolları içinde bulunan taşlar ve/veya safra çamuru barsağa çıkarılır. Böylece barsaktaki taş ve çamurlar dışkı yolu ile atılacaktır.

Bu şekilde hastaların çoğunda ana safra yolu taşlarının çıkarılması başarılı olmaktadır. Ancak bağırsaklarda tıkanmaya neden olabilecek büyük safra taşlarında, litotriptör adı verilen mekanik taş kırıcılar kullanılması gerekir ve ardından düşmeyen taşlar balon kateterle barsağa çıkartılır.Papilla ağzının kesilerek genişletilmesi sırasında kanama, delinme, akut pankreatit ve kolanjit gibi komplikasyonları görülebilir. En sık görülen komplikasyon %2.5 ile kanamadır. Ancak çoğu kanama müdahaleye gerek olmaksızın kendiliğinden durur. Durmayan kanamada endoskopik yolla müdahale etmek mümkündür. Bu işlem sırasında delinme ve apse gelişmesi nadir görülür, erken tanı konmazsa hayatı tehdit edici boyutta olabilir. ERCP sonrası gelişen akut pankreatit ise genellikle hafif seyirli olup, medikal tedaviye iyi yanıt verir.ERCP sonrası birkaç saat izlenen hasta, bir komplikasyon gelişmediği takdirde önerilerle eve gönderilebilir. Günün kalan bölümünde istirahat önerilir.
                                                                                                                                                                 

  • ERCP
  • ERCP1