Kalite Yönetimi
04 Haziran 2022


                                             KALİTE YÖNETİM BİRİMİ VE GÖREVLERİ

 •  
 • Hastanemiz Kalite Direktörü : Opr.Dr. EMRE ÖZANLAĞAN
 • Kalite  Birimi  Görevlileri  :      HİLAL KAYA  & SEVDA YÜKSEL  &  KÜBRA AKARSU

 • Destek ve Kalite Birimi        :     GÜLSÜM UĞUCU-FATİH DEMİRAL

 • Servisler Bölümü 3. Kat

 • Dahili No: 2536

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.

 • Öz değerlendirmeleri yönetmek.

 • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi  Takibini yapmak.

 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.

 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.

 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.

 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.

 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.