Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi
10 Nisan 2018


                                                                            ONKOLOJİ ÜNİTEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ

                      Hastanemiz bünyesinde kanser tanı, tedavi ve takip için gerekli bütün imkânlar , tanısı olan hastalara kemoterapi ve radyoterapi işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca evreleme amaçlı, tetkiklerde onkoloji ünitemizde sağlanmaktadır.Onkoloji ünitemiz H Blok Giriş katta yer almaktadır

                                                          KANSER HAFTASI (1).JPG
                                                               

                                                  20 YATAKLI KEMOTERAPİ ÜNİTEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

                     Radyoterapi ünitemizde kullanılan ileri teknoloji cihazımız ile çok düşük hata payıyla tümörlü bölgeye tedavi uygulanabilmektedir bu sayede sağlıklı dokular yüksek oranda korunmuş olmaktadır.Ayrıca Ünitemizde 4 kemoterapi hemşiresi gözetiminde kemoterapi ilaçları uygulamaktayız.Günlük 25 hastaya kemoterapi verilen ünitemizin hasta memnuniyeti ve hizmet kalitesinin artırılması amacı ile yarı otomatik ilaç hazırlama kabini kurmak için girişimlerimizde devam etmektedir.


                                                     KANSER HAFTASI (2).JPG
                                                                                                                                          GENEL BİLGİLENDİRME : 

Kanser, bazı etkilerle değişime uğramış hücrelerin, gerek yerel ve gerek uzak noktalarda kontrolsüz olarak çoğalıp büyümelerinin sonucu oluşan habis hastalıklar grubudur.

Kanser önemi giderek artan bir sağlık ve yaşam sorunu durumundadır.

Ölüm nedeni olarak, kalp ve damar hastalıklarının hemen ardından gelmektedir.

Ülkemizde en sık görülen kanserler erkeklerde akciğer, prostat, kalın barsak, rektum, mide ve pankreas; kadınlarda meme, akciğer, kalın barsak, rektum, rahim ağzı, yumurtalık, mide ve 

pankreas kanserleri olarak sıralanabilir

Kemoterapi, tümörün ilaçla tedavi edilmesi demektir. Cerrahi ve ışın tedavisi ile birlikte tümör tedavisinin çok önemli bir parçasıdır. Kemoterapi ile tümör hücreleri öldürülür veya 

tümörün büyümesi durdurulmaya çalışılır. Bazen tek, bazen birkaç ilaç çeşitli yollarla verilerek uygulanır.

Kemoterapi ile ilgilenen bilim dalına MEDİKAL ONKOLOJİ veya TIBBİ ONKOLOJİ, bu alanda çalışan doktora MEDİKAL ONKOLOG (TIBBİ ONKOLOG) denir. Medikal onkoloji 

ayrı bir uzmanlık dalıdır; medikal onkolog tümör tedavisi konusunda uzmanlaşmış bir iç hastalıkları uzmanıdır.


                                                 

Poliklinik ve Kemoterapi Ünitesi

Polikliniğimizden yararlanmak isteyen hastalarımızın Tıbbi Onkoloji Polikliniğine günübirlik randevu ile başvurmaları gerekmektedir.


Hastalarımızın gelirken yanlarında;

Patoloji ve Ameliyat Raporlarını,Epikrizlerini,Ellerindeki


filmleri(Röntrgen,Tomografi,MR,Sintingrafi vb.)ve varsa eski dosyalarını getirmeleri gerekmektedir.

Ayaktan hizmet birimimizde yeni müracaat eden ve kontrolleri devam eden hastaların görüldüğü ve konsültasyon hizmetlerinin yürütüldüğü ,poliklinikler ve ayaktan kemoterapi 

uygulamalarının yapıldığı ,Gündüz Kemoterapi Ünitesi bulunmaktadır.

Tıbbi Onkoloji Polikliniği ve Kemoterapi Ünitemiz 1 hekim,2 hemşire ile birlikte hizmet vermektedir.

Ünitemizde 10 adet kemoterapi koltuğu bulunmaktadır. 

Polikliniğimize başvuran hastalarımız;


Hekim tarafından değerlendirilir,muayenesi yapılır,onkoloji dosyası açılır sonra uygun tedavi planlanır.

Hasta ve hasta yakınları;

Hastalığın durumu ve tedavi ile ilgili bilgilendirir,hemşirelerimiz tarafından kemoterapi uygulanması hakkında bilgi verilir, daha sonra ayaktan tedavi uygulanır.