Değerlerimiz
14 Ocak 2022

DEĞERLERİMİZ

Hasta Odaklılık

 • Hasta haklarına duyarlı,
 • Hastalarını önemseyen,
 • Hasta memnuniyetini esas alan ,

Kalite odaklılık

 • Sürekli iyileştirmeyi benimseyen,
 • Hataları, geri bildirimleri gelişme ve öğrenme fırsatı olarak gören,

Ekip anlayışı

 • Bilgili, eğitimli, paylaşan,
 • Katılımcı ve gelişime açık çalışanları il
 • Ortak hedeflere ulaşmak için,
 • Takım ruhu ve özveri ile yürütülen çalışmalar

Güvenilirlik

 • Bilimin rehberliğinde ve etik değerlere bağlı,
 • Sözlerini ve taahhütlerini yerine getiren,
 • Dürüst, şeffaf, tutarlı yönetim anlayışı

Topluma duyarlılık

 • Kaynaklarını verimli kullanan,
 • Tanı ve tedavi için akılcı seçimler yapan,
 • Çevreye, yasalara ve geleneklere saygılı