3. Basamak Yoğun Bakım
10 Mayıs 2018


    
1. ve 2. basamak hastalarının özelliklerine ilave olarak uzun süreli nitelikli gözlem ve girişim, uzun süreli yaşamsal destek gereksinimi bulunan veya çoklu organ yetmezliği gelişmiş hastalar;

-İnvaziv veya noninvaziv mekanik ventilasyon ve ileri solunum monitörizasyonu gereken hastalar

-Kronik organ bozukluğunun günlük aktiviteyi bozacak şekilde ilerlediği hastalar

- HELLP sendromu, ağır sepsis, septik şok, ARDS, ağır preeklampsi ve eklampsi gibi yakın takip ve tedavi gerektiren akut sorunlar

-Kontrol edilemeyen veya fazla miktarda transfüzyon gereken kanamalar

-Organ bozukluğu yapan zehirlenmeler

-Cerrahi sonrası gelişen dahili komplikasyonlar (koroner sendromlar, sepsis, böbrek veya karaciğer yetmezliği gibi)

-Birden fazla organı ilgilendiren sistemik hastalıkların akut sorunları

 -İzolasyon önlemi gereken hastalar (dirençli enfeksiyonlar, immünsuprese hastalar)

- Ciddi santral sinir sistemi patolojisi ve cerrahisi (sinüs üzerinde kanama, çökme fraktürü, ciddi serebral ödem, subaraknoid kanama, diffüz aksonal yaralanma, spinal şok, kord ödemi gibi), Glaskowskoru 7 ve altında olan hastalar

-Kalp cerrahisi geçiren hastalar

-Çoklu travma hastalarına hizmet birimizdir.Hastanemiz ana hizmet binasında 41, kadın doğum ek hizmet binamızda 30, yörükselim ek hizmet binamızda 6 yataklı 3. basamak yoğun bakım hizmeti verilmektedir.


                                                                                  
  • anestezi
  • anestezi