İletişim ve Tanıtım Birimi
19 Aralık 2023

İLETİŞİMİletişim ve Tanıtım Biriminin Görevleri

 1. Sağlık tesisisin medya, iletişim ve tanıtımı ile ilgili tüm faaliyetleri bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli planlamak ve yürütülmesini sağlamak,
 2. İletişim, tanıtım ve medya ilişkileri konusunda sağlık tesisi yöneticilerine danışmanlık yapmak,
 3. Medyada (yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamında) yer alan sağlık tesisi ile ilişkili haber, yorum ve eleştirileri izlemek, iletişim sürecini takip ve koordine etmek,
 4. Sağlık tesisi ile ilgili cevap, düzelme hakkı ve hukuki süreç gerektiren durumlarda bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışmak,
 5. Sağlık tesisinin, ihtiyaç halinde ise bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü'nün etkinlik ve organizasyonlarında fotoğraf, kamera çekimi, kurgu ve düzenleme, grafik tasarım işlemlerini yapmak ve bunları arşivlemek,
 6. Sağlık tesisinin sosyal medya hesaplarım Bakanlığımız kurumsal temel ilke ve prensipleri çerçevesinde güncel olarak yönetmek,
 7. Basın haberleri, basın bültenleri ve basın duyurularını hazırlamak ve yayınlanması maksadıyla bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli medya kuruluşlarına göndermek ve bu çalışmaları Bakanlık haber havuzuna dâhil ederek süreci takip etmek, konuya ilişkin arşiv çalışmalarım yapmak,
 8. Medya tarafından resmi yazı ile talep edilen uzman görüşü, özel röportaj, bilgi verme, haber ve çekim taleplerinin yetkililerin izni dâhilinde karşılanmasını sağlamak,
 9. Sağlık tesisi içerisinde yetkililerin izni ile yapılacak her türlü kamera ve fotoğraf çekimi ve haber yapımım koordine etmek ve süreci yönetmek,
 10. Sağlık tesisinin internet sayfası içerik tasarımı ve güncellenmesi ile manşet haberlerinin girişini sağlamak ve bu konularda Bakanlığın ilgili birimleri ile koordineli çalışmak,
 11. Sağlık tesisinin kurumsal tanıtımının en iyi şekilde yapılmasına ilişkin, ulusal ve uluslararası alanda kurum ve kuruluşların ilgili birimleri ile koordineli çalışmalar yürütmek,
 12. Sağlık tesisinin Bakanlığımız sağlık turizmi politikalarına uygun olarak ulusal ve uluslararası tanıtımım sağlamak ve kitle iletişim araçlarıyla yürütülmesini koordine etmek,
 13. Sağlık tesisinin tanıtıcı; yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medya çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,
 14. Sağlık tesisinin iletişim ve tanıtımı ile ilgili Bakanlık, İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek,
 15. Görevlerini İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile koordineli olarak ve işbirliği içerisinde yürütmektir.