2018/1 PALYATİF BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİMİ
05 Mart 2018
2018 Yılı 1. Dönem Palyatif Bakım  Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı


                   Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğünden alınan 19/02/2018 tarihli ve13511907-771-E.5306 sayılı yazıda, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinin, söz
konusu sertifikalı eğitim programını 12 Mart-30 Mart 2018 tarihleri arasında uygulayacağı bildirilmiştir.Katılımcı kursiyerlerin listesi ekli dosyada olup ilgililere ilanen duyurulur.


MAKAM OLURU.pdf
KURSİYER LİSTESİ.xlsx