Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınava Girmeye Hak Kazanan Aday Bilgileri
06 Mart 2018
             24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan işçilerin Sürekli işçi Kadrolarına veya Mahalli İdare şirketlerinde işçi Statüsüne Geçirilmesine ilişkin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24. maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde başvuruları Kabul edilip sözlü sınava girmeye hak kazanan kişilere ait nihai liste aşağıda belirtilmiştir.
İlgililere İlan olunur. 06/03/2018

Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazananlara Ait Liste