Kalp Merkezi
13 Mayıs 2018ANJİO ÜNİTEMİZ 

Ana hizmet binamız da bulunan anjio ünitemiz hastalarımıza hizmet vermektedir.Koroner anjiyografi girişimsel bir tanı yöntemi olup bir ameliyat türü değildir. Koroner anjiyografi kalp damarları içine özel bir boya maddesi verip, görüntüleme sistemi kullanılarak görüntülerinin alınması işlemidir. Koroner anjiyografi, anjiyografi cihazı ve eğitimli-deneyimli kardiyoloji uzmanı ile sağlık personelinin bulunduğu gelişmiş laboratuvarlarda yapılır. İşlem için hastanın uyutulmasına gerek yoktur, işlem süresince hasta uyanıktır ve konuşabilir.

Risk faktörü olup koroner arter hastalığı düşündüren göğüs ağrısına sahip kişilerde, 
• Kalp krizi geçirenlerde, 
• Daha önceden koroner girişim (balon-stent) veya koroner arter ameliyatı olup göğüs ağrısı tekrarlayanlarda, 
• Ani ölüm sonucu hayatta kalanlarda, 
• Koroner arter hastalığı dışında kalp ameliyatı (kalp kapağı) olacak kişilerde, 
• Kalp dışı damar (arter) ameliyatı olacak kişilerde, 
• Hayatı tehdit eden ciddi ritim bozukluğu olanlarda, 
• Girişimsel olmayan testlerde (EKG, ekokardiyografi veya eforlu EKG) anormalliği olan riskli kişilerde koroner anjiyografi ile kalp damarları görüntülenmelidir.

İşlem günü hasta aç olmalıdır. Her iki kasık bölgesi traş edilmelidir. Kullanmakta olduğu ilaçları alıp almayacağını hekimine danışmalıdır.

                                                                             

 
                                                               KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (K.V.C.)

KVC polikliniğimiz Ana hizmet binamız poliklinikler bölümü 2. katta , KVC kliniğimiz ise Ana hizmet binamız yataklı servisler bölümü 2. katta hastalarımıza hizmet vermektedir.
KVC 'nde Yapılan İşlemler ve hizmetler ; 
Koroner By Pass
Kalp Kapağı Ameliyatları
Aort Diseksiyonu
Aort Anevizması Endovasküler Tedavisi ve Açık Cerrahisi
Varis Ameliyatları, Açık Cerrahisi ve Endovasküler Tedavisi
Hemodiyaliz Amaçlı Arteriovenöz Fixtüller
Periferik Arter Açık Cerrahisi Periferik Anjiyografisi ve Endovasküler Stent
Periferik Arter Embolektomileri
Periferik Arter Acil Cerrahisi

                                                                                ERİŞKİN KARDİYOLOJİ

      Kardiyoloji polikliniğimiz Ana hizmet binamız ve Yörük Selim Ek hizmet binamız poliklinikler bölümünde , Klinik hizmetleri yataklı servisler bölümü 2. katta hastalarımıza hizmet vermektedir. Kliniğimizde ;
               Poliklinik, transtorasik ekokardiyografi, transözefajiyal ekokardiyografi, ritim holter, tansiyon holter, efor testi, tilt testi tetkikleri yapılmaktadır.

              Tanısal koroner anjiyografi, koroner balon ve stent tedavi işlemleri, tanısal ve tedavi amaçlı elektrofizyoloji işlemleri, TAVI (ameliyatsız aort kapak değişimi), kalp                       kapak darlık tedavi girişimleri, beyin ve bacak atar damar tıkanıklıkları müdahaleleri yapılmaktadır.

      Kliniğimizde ayaktan hastalar poliklinikte değerlendirilmekte olup, tanısal veya girişimsel tedavi işlemleri için günübirlik anjiyografi servisine randevu verilmektedir.
Acil başvurusu olan veya yatması gereken poliklinik hastaları ise koroner yoğun bakım veya servis yataklarına yatırılmaktadırlar.

                                                                                 ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ

                Çocuk Kardiyoloji Polikliniğimiz Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binamız poliklinikler bölümünde hastalarımıza hizmet vermektedir.Hastalar sıklıkla üfürüm, göğüs ağrısı, bayılma, morarma, tansiyon yüksekliği gibi nedenlerle yönlendirilmekte ve polikliniğimizde muayene edilmektedir. Elektrokardiyografi, ekokardiyografi (M-mode, iki boyutlu, renkli Doppler), efor EKG, ambulatuvar EKG (Holter monitorizasyonu),  haftalık ritim monitorizasyonu (Event recorder), ambulatuvar kan basıncı ölçümü gibi girişimsel olmayan ve hastaya zarar vermeyen (non-invazif testler) de bölümümüz içerisinde yer almaktadır. Hastaların muayenelerinden sonra elektrokardiyografi ve telekardiyogramları değerlendirildikten sonra ek tetkiklere gerek duyulması halinde bölümümüzde yapılacak testler mümkünse aynı gün içerisinde mümkün değilse kısa dönem sonrasına randevu verilerek hastalar değerlendirilmektedir. 

                                                                                         YOĞUN BAKIMLARIMIZ

KRONOR 1 YOĞUN BAKIM :  Ana hizmet binamız 1. katta hastalarımıza hizmet vermektedir
KRONOR 2 YOĞUN BAKIM :  Ana hizmet binamız 2. katta hastalarımıza hizmet vermektedir
KVC  YOĞUN   BAKIM        :  Ana hizmet binamız 2. katta hastalarımıza hizmet vermektedir