KADIN DOĞUM HAST. BİNAMIZA 2 PERSONEL GÖREVLENDİRİLMESİ
30 Ekim 2018
                   Necip Fazıl Şehir Hastanesi ana hizmet binamızdan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında çalıştırılmak üzere, öncelikle gönüllü personellerden, müracaat eden personel bulunmaması durumunda ise resen hizmet puanı esasına göre aşağıdaki şartları taşıyan personel görevlendirilmesi yapılacaktır. Müracaatların 26.10.2018 cuma günü mesai bitimine kadar Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne ulaştırılması gerekmektedir.

                  İlgililere duyurulur.

                                                                                                                                                                                                   BAŞHEKİM

                                                                                                                                                                                          Uzm.Dr.Vehbi ŞİRİKÇİ

                          İHTİYAÇ OLAN BİRİM                                          PERSONEL                  
                     BEBEK HEMŞİRELİĞİ                 2 HEMŞİRE


-Nöbet tutmasına engel herhangi bir tıbbi durum, izin (Süt izni, doğum izni,hastalık raporu,) gibi nöbet muafiyetinin bulunmaması.

-Görevlendirmeler hizmet puanı usulü ile yapılacaktır. Aynı puana sahip birden fazla personelin müracaat etmesi halinde, hizmet süresi fazla olan personele öncelik tanınacaktır.

-Müracaat eden personel bulunmaması durumunda hizmet puanı düşük olan personelden başlanarak resen görevlendirme yapılacaktır.

- yenidoğan sertifikası bulunan,yoksa nrp sertifikası olan,bunlardan biri yoksa yenidoğan tecrübesi bulunan hemşirelere öncelik verilecektir