T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Kahramanmaras Il Koordinatörlügü'nden Önemli Duyuru
02 Şubat 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA'nın
Beşinci Bileşeni olan Kırsal Kalkınma kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin, 14 Ocak 2022
tarihinde On Birinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı,
Kırsal Kalkınma (IPARD II 2014-2020) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler
tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir. Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında
desteklenecek yatırımlara dağıtılacak toplam destek bütçesi 40.000.000 Milyon Avro'dur. Bu bütçe 42
ilde yapılacak yatırımların tamamı için kullanılacaktır. TKDK'nın desteklediği projeler, Avrupa Birliği
(%75) ve Türkiye Cumhuriyeti (%25) tarafından finanse edilmektedir.
Başvurular 19 Ocak 2022 tarihinden itibaren, TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü
tarafından kabul edilmeye başlanacaktır. Başvuru Paketi Hazırlığı, Başvuru Çağrı Rehberleri,
Bilgilendirme Dokümanları, Başvuru Formu ve Ekleri, İş Planı ve Teknik Proje Formatları hakkında
ayrıntılı bilgi ve belgelere, Kurumumuz internet adresi olan www.tkdk.gov.tr adresinden
ulaşılabilmektedir. Kurumumuz Yardım Masasından veya 444TKDK (444 8535) no'lu hattımızdan da
bilgi alınabilmektedir.