2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Zorunlu Yaz Dönemi Staj Başvuruları Duyurusu
25 Nisan 2022

    2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Zorunlu Yaz Dönemi Staj Başvuruları Hakkında;

Başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Sistemi (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, Başvurular 31 Mart 2022 tarihine kadar yapılabilecektir. Şahsen, e-posta ya da faks ile başvurular kabul edilmemektedir. 
Eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Kariyer Kapısı Sisteminden tarafımızca teklif gönderilen öğrenciler; teklifi kabul ettikten sonra 1 hafta içerisinde aşağıda istenen evrakları tamamlayıp başvurularını gerçekleştirebilirler. 
Başvuru talepleri kontenjanlarımız dahilinde değerlendirmeye alınacaktır.
Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı kurum/kuruluşlarımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim Döneminde mezun olacak ve zorunlu stajı olan öğrenciler kabul edilecek olup; Gönüllü staj başvuruları kabul edilmemektedir. 
 


Başvurularda İstenen Belgeler: 
1- Zorunlu Staj Başvuru ve Sözleşme Formu  (En az 2 nüsha mutlaka okul tarafından onaylanmış olacak, onaysız formlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.) 
2- Kimlik Fotokopisi 
3- İkametgâh Belgesi 
4- Öğrenci Belgesi 
5- Sigorta Giriş Bildirgesi, (İş kazası ve meslek hastalığı sigortasının yatırıldığına dair belge, en geç staja başlama tarihinden bir gün önce teslim edilecektir.)
6- İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Eğitimi aldığına dair belge.